PRODUCT 제품소개
SAVATRONIC-HiGH SPEED CP
TPE/PUR 가동용 데이터 차폐 케이블 (색상식별)
구조
 • 도체 : 6등급 집합선
 • 절연 TPE
 • 선심식별 : 컬러코드 DIN VDE 47100 참조
 • 연합 : 필요한 2 또는 3쌍을 적절한 테이프와 함께 연합
 • 차폐(실드) : 주석도금선 편조
 • 외부시스 PUR
 • 케이블색상 : Grey (RAL 7001)
VIEW MORE
적용 및 특성
 • 산업용 로봇, 자동화 플랜트, 자동화 시스템에 설치된 데이터 케이블
 • 높은 유연성, 내마모성, 내유성 및 내화학성이 요구되는 곳에 적용
 • 작은 외경, 최소 곡률반경
 • 고속가동용 케이블(10m/s), 이동거리 20M↑
VIEW MORE
제품인증 및 적용표준
Reference standard : EN 50525-1
기술사양
사용전압 Max. 300V
시험전압 C/C 1,500V/5min. C/S 1,000V/5min.
곡률반경 7.5 x D (Flexible)
사용온도 -15℃ ~ 80℃ (Flexible)
난연등급 IEC 60332-1-2
VIEW MORE
제품번호 선심수x도체단면적
(No.x㎟)
소선경(최대)
(㎜)
외경(공칭)
(㎜)
도체소요량(약)
(㎏/㎞)
케이블소요량(약)
(㎏/㎞)
07240202 2 x 0.25 0.16 4.6 12.0 25.9
07240302 3 x 0.25 0.16 4.9 14.4 30.2
07240402 4 x 0.25 0.16 5.2 18.9 36.9
07240502 5 x 0.25 0.16 5.7 23.5 46.0
07240702 7 x 0.25 0.16 6.5 29.5 58.7
07241002 10 x 0.25 0.16 7.3 37.8 73.3
07241202 12 x 0.25 0.16 7.7 48.2 85.9
07241502 15 x 0.25 0.16 8.5 55.8 104.3
07241802 18 x 0.25 0.16 8.9 65.9 118.5
07242102 21 x 0.25 0.16 9.7 73.9 136.7
07242402 24 x 0.25 0.16 10.3 82.1 153.9
07242502 25 x 0.25 0.16 10.3 84.4 153.9
07243002 30 x 0.25 0.16 10.7 96.2 170.4
07243202 32 x 0.25 0.16 11.0 101.2 180.5
07243402 34 x 0.25 0.16 11.6 109.2 198.7
07243602 36 x 0.25 0.16 11.6 113.7 202.5
07240203 2 x 0.34 0.16 5.0 15.8 31.8
07240303 3 x 0.34 0.16 5.3 21.1 39.3
07240403 4 x 0.34 0.16 5.9 24.7 48.1
07240503 5 x 0.34 0.16 6.3 28.8 55.7
07240703 7 x 0.34 0.16 7.4 37.9 76.1
07241003 10 x 0.34 0.16 8.4 52.4 98.8
07241203 12 x 0.34 0.16 8.7 58.1 107.1
07241503 15 x 0.34 0.16 9.5 72.1 131.5
07241803 18 x 0.34 0.16 10.1 81.9 150.1
07242103 21 x 0.34 0.16 11.0 93.2 175.0
07242403 24 x 0.34 0.16 11.8 104.1 197.7
07242503 25 x 0.34 0.16 11.8 107.1 197.9
07243003 30 x 0.34 0.16 12.2 125.8 222.3
07243203 32 x 0.34 0.16 12.8 132.5 240.9
07243403 34 x 0.34 0.16 13.2 140.1 256.2
07243603 36 x 0.34 0.16 13.2 146.2 261.4
VIEW MORE