PRODUCT 제품소개
SAVATRONIC-SPEED P
PVC/PUR 가동용 데이터 케이블 (색상식별)
구조
  • 도체 : 6등급 집합선
  • 절연 : PVC
  • 선심식별 : 색상코드 DIN VDE 47100 참조
  • 연합 : 필요한 선심을 적절한 테이프와 함께 연합
  • 시스(자켓) : PUR
  • 케이블색상 : Grey (RAL 7001)
VIEW MORE
적용 및 특성
  • 산업용 로봇, 자동화 플랜트, 자동화 시스템에 설치된 데이터 케이블
  • 높은 유연성, 내마모성, 내유성 및 내화학성이 요구되는 곳에 적용
  • 많은 굽힘 사이클을 지속적으로 사용되는 공간에 적합
  • 내유성, 내화학성
VIEW MORE
제품인증 및 적용표준
Reference standard : EN 50525-1
기술사양
사용전압 Max. 300V
시험전압 1,500V/5min.
곡률반경 7.5 x D (가동시)
사용온도 -5℃ ~ 70℃ (가동시)
난연등급 IEC 60332-1-2
VIEW MORE
제품번호 선심수x도체단면적
(No.x㎟)
소선경(최대)
(㎜)
외경(공칭)
(㎜)
도체소요량(약)
(㎏/㎞)
케이블소요량(약)
(㎏/㎞)
07320202 2 x 0.25 0.16 4.2 4.4 17.8
07320302 3 x 0.25 0.16 4.5 6.6 22.6
07320402 4 x 0.25 0.16 4.9 8.8 28.3
07320502 5 x 0.25 0.16 5.5 10.9 36.2
07320702 7 x 0.25 0.16 6.4 15.3 50.2
07321002 10 x 0.25 0.16 8.0 21.8 78.5
07321202 12 x 0.25 0.16 7.6 26.2 72.1
07321502 15 x 0.25 0.16 8.6 32.7 93.6
07321802 18 x 0.25 0.16 9.0 39.3 106.3
07322102 21 x 0.25 0.16 10.1 45.8 132.0
07322402 24 x 0.25 0.16 10.7 52.3 147.4
07322502 25 x 0.25 0.16 10.7 54.5 146.3
07323002 30 x 0.25 0.16 11.3 65.4 168.5
07323202 32 x 0.25 0.16 11.7 69.8 181.3
07323402 34 x 0.25 0.16 12.1 74.1 194.5
07323602 36 x 0.25 0.16 12.1 78.5 198.3
07320203 2 x 0.34 0.16 4.7 5.9 30.2
07320303 3 x 0.34 0.16 5.0 8.8 38.9
07320403 4 x 0.34 0.16 5.7 11.7 51.8
07320503 5 x 0.34 0.16 6.1 14.6 63.4
07320703 7 x 0.34 0.16 7.3 20.4 92.7
07321003 10 x 0.34 0.16 8.3 29.1 150.5
07321203 12 x 0.34 0.16 8.6 34.9 130.1
07321503 15 x 0.34 0.16 9.5 43.6 169.8
07321803 18 x 0.34 0.16 10.2 52.3 197.9
07322103 21 x 0.34 0.16 11.4 61.1 246.4
07322403 24 x 0.34 0.16 12.0 69.8 273.6
07322503 25 x 0.34 0.16 12.0 72.7 270.4
07323003 30 x 0.34 0.16 12.7 87.2 308.6
07323203 32 x 0.34 0.16 13.1 93 333.3
07323403 34 x 0.34 0.16 13.6 98.8 365.9
07323603 36 x 0.34 0.16 13.6 104.6 371.3
VIEW MORE